Αυτόματο σύστημα πληρωμής και εισόδου στα πάρκινγκ του Νέδοντα, προϋπολογισμού 127.993,80 ευρώ, προγραμματίζει να εγκαταστήσει ο δήμος Καλαμάτας.

Σήμερα το μεσημέρι, στην Οικονομική Επιτροπή, πρόκειται να εγκριθούν οι τεχνικές προδιαγραφές και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια του εξοπλισμού του συστήματος, μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) διάρκειας πέντε ετών.

Σύμφωνα με τη μελέτη και την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου στις 23 Ιουλίου, «το προτεινόμενο σύστημα αυτοματοποίησης χώρων στάθμευσης θα συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία και τη βελτίωση στην εξυπηρέτηση των χρηστών του κεντρικού και του βόρειου πάρκινγκ. Περιλαμβάνει τερματικά εισόδου και εξόδου, μπάρες, κάμερες αναγνώρισης, χειροκίνητο και αυτόματα ταμεία (μηχανήματα πληρωμής) και αναγνώστες καρτών. Το σύνολο του εξοπλισμού θα είναι καινούργιο και αμεταχείριστο» τονίζει, μεταξύ άλλων, σε ανακοίνωσή της η δημοτική Αρχή Καλαμάτας.

Το σύστημα θα διασυνδέεται μέσω μισθωμένης (τηλεφωνικής) γραμμής με την Οικονομική Υπηρεσία του δήμου Καλαμάτας. Με την υλοποίηση του συστήματος θα απαιτείται η απασχόληση μόνο ενός δημοτικού υπαλλήλου τις ώρες αιχμής στο χειροκίνητο ταμείο του κεντρικού πάρκινγκ.