«Φρένο» στην έκδοση συντάξεων πάνω από 80.000 ασφαλισμένων βάζει το ΙΚΑ με απόφαση, η οποία σταματά την επεξεργασία των αιτημάτων σύνταξης για όσους έχουν υποβάλει την σχετική αίτηση από τις αρχές του χρόνου. 

Όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος, η απόφαση αυτή δικαιολογείται από τον οργανισμό εξαιτίας της αδυναμίας έγκυρου και οριστικού υπολογισμού τους μετά τη ψήφιση του νέου νόμου, ο οποίος ορίζει, σε εφαρμογή του ν. 3863/10, τη χορήγηση ενός τμήματος σύνταξης για τον χρόνο ασφάλισης από την 1η/1/2011 και μετά, με βάση χαμηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης και αναλογία της βασικής σύνταξης των 360 ευρώ. 

Στην εγκύκλιο, η οποία εκδόθηκε πριν απο λίγες ημέρες, αναφέρεται ότι το ΙΚΑ δεν θα εκδώσει ούτε προσωρινή ούτε κανονική σύνταξη σε ασφαλισμένους που έχουν κάνει αίτηση για σύνταξη από την 1-1-2015 και είναι κάτω των 67 ετών.

Ο μοναδικός λόγος για τον οποίο επιτρέπεται η έκδοση συντάξεων -και μάλιστα προσωρινή- αφορά περιπτώσεις γήρατος, για ασφαλισμένους που έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος και εφόσον οι ίδιοι δηλώνουν ότι έχουν τις 4.500 ημέρες ασφάλισης. 

«Παραθυράκι» στην εγκύκλιο αφήνεται, επίσης, ανοιχτό για όσους συντρέχουν «εξαιρετικοί και επείγοντες λόγοι», όπως οικονομική αδυναμία ή λόγοι υγείας. Στην περίπτωση αυτή οι ασφαλισμένοι θα καλούνται να αποδείξουν ότι έχουν οικονομικά προβλήματα ή ανάγκη χρημάτων λόγω ασθένειας και στη συνέχεια θα αξιολογούνται από τους αρμόδιους διευθυντές για το αν μπορεί ή όχι να προχωρήσει η έκδοση προσωρινής σύνταξης.

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, τίθεται σε εφαρμογή ο νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων (βασικής και αναλογικής σύνταξης), που αποτελούσε πάγια απαίτηση των δανειστών και έως τώρα δεν εφαρμοζόταν, αλλά και ο νέος τρόπος υπολογισμού της κατώτατης σύνταξης, η οποία δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί σε 15 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη. 

Η κατώτατη σύνταξη χορηγείται για χρόνο ασφάλισης το λιγότερο 15 ετών ή σε περιπτώσεις αναπηρίας με ποσοστό άνω του 80% ή όταν προκύψει κάποιο εργατικό ατύχημα, που θα στερεί τη δυνατότητα εργασίας  από τον εργαζόμενο.

Ταυτόχρονα στην ίδια εγκύκλιο επαναλαμβάνεται ότι η βασική σύνταξη έως τα τέλη του τρέχοντος έτους, θα διατηρηθεί στα 360 ευρώ