Με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων από τους τοπικούς φορείς στις Περιφέρειες Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, συνεχίζεται το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Το πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στοχεύει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο. Στο πρόγραμμα προβλέπεται πανελλαδικά η σταδιακή ένταξη σε δράσεις απασχόλησης 37.000 ανέργων, με συνολικό προϋπολογισμό 190 εκατ. ευρώ. Η υλοποίηση του προγράμματος προβλέπει τη συνεργασία Φορέων Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, ως φορέων απασχόλησης (όπως Σωματεία, Συνδικαλιστικές και Επαγγελματικές Ενώσεις, Εταιρίες Αστικού Δικαίου), με τους συμπράττοντες φορείς (όπως ενδεικτικά οι ΟΤΑ α' και β' βαθμού, τα νομικά τους πρόσωπα, αλλά και κάθε είδους νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που αναπτύσσει δραστηριότητες με σκοπό την υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα). Οι ωφελούμενοι άνεργοι τοποθετούνται στις θέσεις εργασίας από τους συμπράττοντες φορείς που έχουν συνάψει μνημόνια συνεργασίας με τους δικαιούχους φορείς απασχόλησης.

    Συγκεκριμένα, στην Περιφέρεια της Κρήτης οι ωφελούμενοι άνεργοι είναι συνολικά 2.950 και κατανέμονται ως εξής: στο νομό Ηρακλείου 1.435, στο νομό Ρεθύμνου 402, στο νομό Χανίων 738 και στο νομό Λασιθίου 375. Στα Ιόνια νησιά οι ωφελούμενοι ανέρχονται στους 1.700. Από αυτούς 600 θα εργαστούν στο νομό Κερκύρας, 400 στο νομό Κεφαλληνίας, 400 στο νομό Ζακύνθου και 300 στο νομό Λευκάδας. Στο Βόρειο Αιγαίο, σε σύνολο 1.700, θα απασχοληθούν 700 στο νομό Λέσβου, 500 στο νομό Χίου και 500 στο νομό Σάμου. Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σε σύνολο 900 ωφελουμένων ανέργων, 500 θα απασχοληθούν στο νομό Δωδεκανήσου και 400 στο νομό Κυκλάδων. Οι άνεργοι θα απασχοληθούν σε κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς (κοινωφελείς) τομείς. Για την επιλογή τους, ισχύουν συγκεκριμένα αντικειμενικά και αδιάβλητα κριτήρια.

    Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα ακολουθήσουν προσκλήσεις για την υλοποίηση του προγράμματος στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.