Κλειστός είναι ο κόμβος Στρατωνίου από μεταλλωρύχους ενώ σε λίγη ώρα αναμένεται να κλείσει και ο κόμβος των Πλανών.

Οι μεταλλωρύχοι ζητούν να συνεχιστούν οι εργασίες σε Σκουριές και Ολυμπιάδα και να προστατευτούν οι θέσεις εργασίας τους. 

Ο αποκλεισμός επηρεάζει κυρίως την κίνηση των οχημάτων προς και από την Ιερισσό.