Πτωτική ήταν η πορεία των βάσεων στις Σχολές Νομικής, με χαρακτηριστική την πτώση κοντά στα 500 μόρια της Νομικής Αθήνας. 

Η Νομική Αθήνας έχει βάση εισαγωγής τα 18.223 μόρια, δηλαδή 491 μορια λιγότερο σε σχέση με την περυσινή βάση που ήταν 18.714.

Πάνω από 500 μόρια, 557 συγκεκριμένα σε σχέση με το 2014, καταγράφει πτώση η Νομική Θεσσαλονίκης, η οποία έχει βάση 18058 μόρια, όταν πέρυσι ήταν 18615.