Πάνω από 300 μόρια πτώση έχουν όλες οι σχολές της Ιατρικής ανά την Ελλάδα.

Η Ιατρική Αθήνας έχει βάση 18.924 με πτώση 309 μορίων (-1,6%), η Ιατρική Θεσσαλονίκης έχει βάση 18.686 με πτώση 496 μορίων (-2,3%) από τα 19.122 μόρια που ήταν το 2014. 

Η Ιατρική Αλεξανδρούπολης 19.174 μόρια από τα 18.710 του 2014 με την πτώση να υπολογίζεται σε 536 μόρια. 

Η φετινή βάση στην Ιατρική της Πάτρας διαμορφώνεται στα 18.494 μόρια από τα 18.961 του 2014. 

Στη Λάρισα η βάση της Ιατρικής είναι στα 18.308 μόρια από τα 18.833 του 2014 με πτώση στα 525 μόρια. 

Η Ιατρική Ιωαννίνων έχει φέτος βάση τα 18.339 μόρια από τα 18.855 που ήταν το 2014 με πτώση 516 μορίων. 

Η Ιατρική στο Ηράκλειο της Κρήτης έχει φέτος βάση τα 18.259 μόρια από τα 18.786 το 2014 με την πτώση να ανέρχεται στα 527 μόρια.