Μέσα στις επόμενες ημέρες ολοκληρώνεται, σύμφωνα με την αναπληρώτρια υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, Τασία Χριστοδουλοπούλου, η συγκρότηση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ασύλου, με την εκταμίευση των πρώτων 30 εκατομμυρίων ευρώ από τα ευρωπαϊκά κονδύλια για την περίοδο 2014-2020.

Όπως τόνισε η κ. Χριστοδουλοπούλου: 

Περιμένουμε κάποιες δημοσιεύσεις σε ΦΕΚ, αλλά η συγκρότηση της υπηρεσίας έχει τελειώσει και ως διαδικασία και ως στελέχωση. Από τις επιτελικές αρχές κάποιες ήταν έτοιμες και κάποιες χρειάζονταν στελέχωση και υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες εκκρεμούν για δημοσίευση σε ΦΕΚ. Θέλω να τονίσω για ακόμα μία φορά ότι αυτά τα χρήματα είναι για επιλεγμένες δράσεις που έχουμε υποβάλει και προπεριγράψει, δεν μπορούμε να δώσουμε τα λεφτά σε ό,τι ανάγκες προκύπτουν τους τελευταίους μήνες,

Σύμφωνα με τον απολογισμό έργου του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στις 31 Ιουλίου εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Αναμορφωμένο Εθνικό Στρατηγικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για την περίοδο 2014-2020, που είχε υποβληθεί μετά την ανάληψη των καθηκόντων της παρούσας ηγεσίας.

Τα συνολικά ποσά που εγκρίθηκαν είναι 260 εκατ. ευρώ για το ΤΑΜΕ και 195 εκατ. ευρώ για το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και αφορούν συγκεκριμένες δράσεις για μια επταετία.

Οι δράσεις αφορούν ειδικότερα την ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων, την πρώτη υποδοχή, την υποδοχή των ευάλωτων ομάδων, την κοινωνική ένταξη και την ενίσχυση του συστήματος επιστροφών (με έμφαση στις εθελούσιες επιστροφές).

 Για τη χρηματοδότηση των έκτακτων αναγκών που προκύπτουν από τη μεταναστευτική κρίση, διευκρινίζει, έχουν εκταμιευθεί χρήματα ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρών, τα οποία προορίζονται για την αντιμετώπιση των οξυμένων αναγκών στα νησιά και την Αθήνα.

 Σύντομα, εξάλλου, σύμφωνα με την κ. Χριστοδουλοπούλου, θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι για απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας να υποβάλουν τις αιτήσεις τους. 

 Σε εγκύκλιο προς τις αποκεντρωμένες διοικήσεις, το υπουργείο Εσωτερικών παρέχει τις οδηγίες που κρίνονται αναγκαίες για την εφαρμογή των διατάξεων του τροποιημένου Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.

 Η κ. Χριστοδουλοπούλου κατέληξε:

Έπρεπε να προετοιμαστούν οι υπηρεσίες για να μπορέσουν να δεχτούν τον όγκο των αιτήσεων που θα υποβληθούν, αλλά και να αναβαθμιστεί το ηλεκτρονικό αρχείο με τα καινούρια δεδομένα του νόμου. Αυτό χρειαζόταν χρόνο και έτσι καθυστέρησε η έκδοση της εγκυκλίου. Ήδη όμως έχει σταλεί στις αποκεντρωμένες διοικήσεις, ώστε οι άνθρωποι να μπορέσουν να υποβάλουν άμεσα τις αιτήσεις τους.