Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα επιμορφωτικά προγράμματα με τίτλο «Δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης», τα οποία υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Επιχειρηματική Υπευθυνότητα και Αειφορία-Ευ Αειφορείν».

Οι συμμετέχοντες ήταν στελέχη επιχειρήσεων του Δήμου Αθηναίων και επιμορφώθηκαν σε καλές πρακτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας, της ανάπτυξης του περιβάλλοντος και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Στόχος των επιμορφωτικών προγραμμάτων ήταν η απόκτηση της απαραίτητης τεχνογνωσίας προκειμένου οι επιχειρήσεις, μέσω εξειδικευμένων σχεδίων δράσης, να υιοθετήσουν πρακτικές ΕΚΕ, να διασυνδεθούν με κοινωνικούς φορείς (δημοτικές δομές, ΜΚΟ, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις) ώστε να αναπτύξουν το κοινωνικό τους αποτύπωμα.