Σε υπηρεσίες «μιάς στάσης» σχεδιάζει να μετατρέψει τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης το υπουργείο Εσωτερικών με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των αλλοδαπών,παράλληλα με τη βελτίωση λειτουργίας των αντίστοιχων Διευθύνσεων των δήμων, των σχετικών με τη χορήγηση αδειών παραμονής ξένων. Όπως αναφέρεται σε απόφαση του υπουργού Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση συγκροτείται σχετική επιτροπή προκειμένου να υποβάλει προτάσεις για το συντονισμό των συναρμόδιων υπηρεσιών, και τη ρύθμιση όλων των λεπτομερειών για την καθιέρωση των αδειών διαμονής ενιαίου τύπου στους υπηκόους τρίτων χωρών, με τη μορφή του αυτοτελούς εγγράφου σε εφαρμογή του Κανονισμού 380/2008/ΕΚ.

Επιπλέον, η επιτροπή αυτή θα σχεδιάσει τις ενέργειες που απαιτούνται για τη μετατροπή των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης σε υπηρεσίες μιας στάσης, και τον ανακαθορισμό των υπηρεσιών, στις οποίες κατατίθενται οι αιτήσεις των υπηκόων τρίτων χωρών για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής, η παρακολούθηση και ο έλεγχος της πορείας υλοποίησης της εν λόγω δράσης.