Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία των αιτήσεων για την πλήρωση θέσεων στον δημόσιο τομέα. Η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει έως τις 14 Σεπτεμβρίου.

Οι τομείς εργασίας αφορούν σε εποχιακούς υπαλλήλους σε υπηρεσίες υγείας, σχολεία, ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία και μητροπόλεις. 

Οι προσλήψεις θα γίνουν με πεντάμηνη σύμβαση και με μισθό 495 ευρώ.

Δικαίωμα υποβολής των αιτήσεων έχουν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ και οι αιτήσεις γίνονται στον ιστότοπο του Οργανισμού (www.oaed.gr). 

Με βάση τα στοιχεία, θα γίνουν οι εξής προσλήψεις ανά κατηγορία:

  • 3.881 ΠΕ
  • 3.805 ΤΕ
  • 8.710 ΔΕ
  • 2.705 ΥΕ


Δείτε όλες τις προυποθέσεις για να κάνετε αίτηση