Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 7:30 π.μ. καλούνται να καταταγούν στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (Βάρη Αττικής) και στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (Τρίκαλα Θεσσαλίας), οι επιτυχόντες των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων.

Οι επιτυχόντες στη ΣΣΕ θα φέρουν τα αναγραφόμενα της εγκυκλίου δικαιολογητικά.

Πληροφορίες για τους νέους Ευέλπιδες και τους σπουδαστές βρίσκονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Σχολών (www.sse.gr, και www.smy.gr).