Ειδικές τιμές θα παρέχουν τα ΕΛΤΑ σε κόμματα, εκλογικούς συνδυασμούς και υποψηφίους, τις υπηρεσίες Ad Post (ομαδική αλληλογραφία με διεύθυνση παραλήπτη) και Unaddressed Mail (ομαδική αλληλογραφία χωρίς διεύθυνση παραλήπτη).

Οι τιμές που έχουν διαμορφώσει τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, προκειμένου να διευκολύνουν στις επικοινωνιακές τους ενέργειες τους συμμετέχοντες στις Βουλευτικές Εκλογές της 20ής Σεπτεμβρίου 2015, είναι οι εξής:

• Ad Post - ομαδική αλληλογραφία με διεύθυνση παραλήπτη: 100 ευρώ τα 1.000 αντικείμενα.

• Unaddressed Mail - ομαδική αλληλογραφία χωρίς διεύθυνση παραλήπτη: 65 ευρώ τα 1.000 αντικείμενα.