Αντίθετη δηλώνει η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, στην κατάργηση του τέλους του ΚΑΕΟ (σσ κεφάλαιο αλληλασφάλισης επιβατών και οχημάτων) που αποδίδεται στο ΝΑΤ καθώς και για τη συζητούμενη ρύθμιση, που επιφέρει αλλαγές στα ήδη θεσμοθετημένα δεδομένα των ακτοπλοϊκών πλοίων, σε σχέση με την ενδιαίτηση των επιβατών.
Το συνδικαλιστικό όργανο των ναυτικών με ανακοίνωσή του, θεωρεί ότι με την κατάργηση του τέλους του ΚΑΕΟ, που έγινε με ειδική τροπολογία στη βουλή, προκειμένου να μειωθεί η τιμή των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, θα πληγούν οι συντάξεις των ναυτικών.

Σημειώνεται ότι το τέλος του ΚΑΕΟ, ήταν 6,5% σε κάθε εισιτήριο επιβάτη ή οχήματος και αποδιδόταν στο ΝΑΤ.

Η ΠΝΟ διαμαρτύρεται επίσης για τις ριζικές αλλαγές στο καθεστώς ενδιαίτησης των επιβατηγών πλοίων που επιφέρει ρύθμιση και με την οποία δεν ορίζεται ως υποχρεωτική από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, η ύπαρξη μαγειρείων ή εστιατορίων και self services. Συνδικαλιστές ναυτεργάτες αναφέρουν ότι αν η ρύθμιση αυτή τελικά γίνει πράξη πολλοί συνάδελφοι τους πιθανόν να απολυθούν. Σημειώνεται ότι την αλλαγή του καθεστώς ενδιαίτησης έχει ζητήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στο μεταξύ φαίνεται ότι διευθετήθηκε το πρόβλημα που είχε ανακύψει με την πρόσληψη Ελλήνων ναυτεργατών στο πλοίο “Olympus”, με σημαία Βρετανίας, που διαχειρίζεται η εταιρεία ΝΕΛ.

Η διαχειρίστρια εταιρεία πέραν των 32 ναυτεργατών Ρουμάνων που βρίσκονται στο πλοίο, βάση ναυλοσυμφώνου, θα προσλάβει και τους 54 Έλληνες ναυτικούς, που σύμφωνα με την ΠΝΟ, υπάρχει έγγραφη συμφωνία από τη ΝΕΛ για το θέμα αυτό.

Ωστόσο οι ναυτεργάτες απειλούν με κινητοποιήσεις στην περίπτωση που η εταιρεία δεν προσλάβει στο άλλο πλοίο της το “Hercules”, που βρίσκεται για επισκευή στο Πέραμα, άλλους 54 Έλληνες ναυτικούς.

Σύμφωνα με την Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου, στο πλοίο αυτό βρίσκονται βάση ναυλοσυμφώνου 32 Ρουμάνοι.

Η διοίκηση της ΠΝΟ για το θέμα αυτό απέστειλε εξώδικο προς την εταιρεία καλώντας την άμεσα να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει σχετικά με τη σύνθεση του πλοίου.

Το εξώδικο κοινοποιήθηκε προς το υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και τις εφοπλιστικές ενώσεις.
TAGS