Μεγάλες ποσότητες όπλων και πυρομαχικών, εντοπίστηκαν στον τελευταίο έλεγχο και στα υπόλοιπα εμπορευματοκιβώτια στο πλοίο με τη σημαία της Βολιβίας.

Όπως διαπιστώθηκε σε έξι από αυτά μεταφέρονταν μεγάλες ποσότητες τσιγάρων διαφόρων επωνυμιών και συγκεκριμένα, τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια τριάντα έξι 4.936 χαρτοκιβώτια, τα οποία περιείχαν 49.347.800 τσιγάρα.

Σημειώνεται ότι ικανός αριθμός χαρτοκιβωτίων περιείχε κυτία τσιγάρων διαφορετικών εταιριών από τις αναγραφόμενες εξωτερικώς των κιβωτίων. Το πλοίο καθώς και όλα τα εμπορευματοκιβώτια παραμένουν κατασχεμένα στη Λιμενική Αρχή Ηρακλείου.