Με αντικείμενο την ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν την φαρμακευτική περίθαλψη, ο πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) Κωνσταντίνος Λουράντος θα έχει επαφές με πολιτικούς αρχηγούς.

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος έχει αποστείλει αίτημα συνάντησης προς όλα τα πολιτικά κόμματα, προκειμένου να τους ενημερώσει για την κατάσταση που επικρατεί στον χώρο της Υγείας.