Με αφορμή καταγγελίες προσφύγων σε βάρος στελεχών του λιμενικού για ανάρμοστη και βίαιη συμπεριφορά, το Λιμενικό εξέδωσε ανακοίνωση όπου αναφέρει ότι η όποια «κακομεταχείριση» αν υπάρχει θα ελεγχθεί ως καταγγελία και θα ακολουθηθούν οι σχετικές διαδικασίες. 

Οι ισχυρισμοί περί κακομεταχείρισης, επαναπροώθησης και εγκατάλειψης κινδυνευόντων προσώπων στη θάλασσα, λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και εξετάζονται με δεδομένο ότι οι καταγγελλόμενες πράξεις:

  • ουδόλως υφίστανται σαν επιχειρησιακή πρακτική κάθε στελέχους του Λιμενικού που εμπλέκεται με οποιοδήποτε τρόπο σε ανάλογες δράσεις
  • δεν συνάδουν με την πολιτειακή αποστολή του Λιμενικού το ήθος, τον ανθρωπισμό και τον επαγγελματισμό των στελεχών του Σώματος που έχει πάντοτε επιδειχθεί σε όλο το φάσμα διαχείρισης των περιστατικών εισόδου μεταναστευτικών/προσφυγικών ροών στη χώρα μας
  • είναι καταφανώς αντίθετοι με πάγιες και αταλάντευτες εντολές και οδηγίες του Αρχηγείου Λιμενικού για την αντιμετώπιση των περιστατικών αυτών

Οι ισχυρισμοί αυτοί ελέγχονται ως προς τη βασιμότητά τους προκειμένου, εφόσον ευσταθούν, να επιβληθούν στους παραβάτες αυστηρές κυρώσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, θεωρούμε ότι τέτοια δημοσιεύματα και ισχυρισμοί υποβαθμίζουν το σοβαρό ανθρωπιστικό έργο που επιτελεί το Λιμενικού στη διάσωση και αρχική υποδοχή των προσφύγων - μεταναστών, διαχειριζόμενο από τις αρχές του έτους περισσότερους από 260.000 υπηκόους τρίτων χωρών και επωμιζόμενο τη διαχείριση του μεγαλύτερου μέρους της εξελισσόμενης ανθρωπιστικής κρίσης και μεταναστευτικής ροής.

Παράλληλα, προκαλούν εύλογα την υπόνοια ότι έχουν ως στόχο να πλήξουν το κύρος του Λιμενικού και το ηθικό των στελεχών του, δημιουργώντας στρεβλές και άδικες εντυπώσεις εναντίον του προσωπικού του, που καθημερινά προσφέρει τα μέγιστα στο άοκνο έργο της διάσωσης και αρχικής φροντίδας των μεταναστών - προσφύγων, κάτω από αντίξοες συνθήκες.

Όπως έχει επανειλημμένα αναφερθεί, σε κάθε περίπτωση βασικά στοιχειοθετούμενης υπόνοιας, ένδειξης, αναφοράς ή καταγγελίας για αποκλίνουσα συμπεριφορά στελέχους του, το Λιμενικό προβαίνει άμεσα στην ενεργοποίηση των κατάλληλων διοικητικών μηχανισμών ώστε να αρχίσει και να περατωθεί το δυνατόν συντομότερα κάθε προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία μας διερεύνηση του περιστατικού με παράλληλη ενημέρωση των εκάστοτε αρμόδιων δικαστικών αρχών. Παράλληλα, όπως και στη συγκεκριμένη περίπτωση, δίνονται εντολές από τον Αρχηγό για την εφαρμογή ειδικών ενεργειών, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, με σκοπό τη διαπίστωση τυχόν τέλεσης των καταγγελομένων.

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, οι ισχυρισμοί, όπως καταγράφονται στις μαρτυρίες, δεν παρέχουν συγκεκριμένα στοιχεία, όπως για παράδειγμα αριθμούς σκαφών, τυχόν οπτικοακουστικό υλικό των ιδίων των επιβαινόντων στις λέμβους αφού, ως γνωστόν, οι περισσότεροι μετανάστες - πρόσφυγες είναι κάτοχοι κινητών τηλεφώνων με τεχνολογία κατάλληλη για λήψη βίντεο. Αντίθετα δε, θέτουν στην κοινή γνώμη στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν την εντύπωση ότι πράγματι οι παραβάσεις τελέστηκαν από στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, ενώ στην πραγματικότητα τέτοιου είδους εξοπλισμό μπορεί και κάθε πολίτης, Έλληνας ή αλλοδαπός, να προμηθευτεί από το ελεύθερο εμπόριο και να αντιποιηθεί έργο και δράση του Σώματος.