Την έκθεση επιτόπιου κατασταλτικού ελέγχου που διενεργήθηκε στο ΝΠΙΔ με την επωνυμία SPECIAL OLYMPICS-Αθήνα 2011 από ελεγκτική ομάδα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, διαβίβασε χθες (9/9) στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, η υπουργός Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αγγελική-Ευφροσύνη Κιάου.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, «αντικείμενο του κατασταλτικού ελέγχου αποτέλεσε η οικονομική διαχείριση του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία "SPECIAL OLYMPICS-Αθήνα 2011" ως προς το διατεθέν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο άνω Ν.Π.Ι.Δ. δημόσιο χρήμα, και τη σύννομη ή μη διάθεσή του».

Τη συγκεκριμένη έκθεση διαβίβασε στην υπουργό Παιδείας η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.