Επεκτείνεται το σύστημα κατάθεσης αμοιβών μηχανικών και με χρέωση λογαριασμού, αντί μόνο μετρητών, ενώ από την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015 θα παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας της συναλλαγής «Αμοιβές Μηχανικών» μέσω των εναλλακτικών καναλιών i-bank της Εθνικής Τράπεζας (Internet Banking).

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, «η συνεργασία μας με την Εθνική Τράπεζα για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι μηχανικοί, έφερε αποτελέσματα.

Οι διευκολύνσεις αυτές έπρεπε να προσφέρονται ήδη στους μηχανικούς και με γόνιμη συνεργασία καταφέραμε να γίνει πράξη».

Επεσήμανε επίσης, ότι «παρακολουθούμε καθημερινά τα προβλήματα που δημιουργούνται από τα capital controls και θα παρεμβαίνουμε για τη διευκόλυνση των συναδέλφων μηχανικών, πιέζοντας του αρμόδιους φορείς για άμεσες λύσεις».

Όπως ανακοινώθηκε, η εξέλιξη αυτή επήλθε ύστερα από επιστολή του προέδρου του ΤΕΕ τον Ιούλιο και τις γόνιμες επαφές της διοίκησης και στελεχών του Τεχνικού Επιμελητηρίου με διευθυντικά στελέχη της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος που ακολούθησαν.