Το 77,2% των παραπόνων και των καταγγελιών που έφτασαν στο Συνήγορο του Καταναλωτή το 2010 διευθετήθηκαν υπέρ των καταναλωτών. Όπως προκύπτει από την ετήσια έκθεση της Αρχής για το 2010, η λειτουργία του Συνήγορου του Καταναλωτή προβάλει την ηθική διάσταση της λειτουργίας της αγοράς, προωθώντας τη συμβιβαστική επίλυση, με εξωδικαστικό τρόπο, των καταναλωτικών διαφορών στη βάση των καταστατικών αρχών της διαφάνειας, της εκατέροθεν ακρόασης και της αμεροληψίας.

Από την έκθεση προκύπτει ότι ανά εμπορικό κλάδο το ποσοστό επίλυσης υπέρ καταναλωτή διαμορφώνεται ως εξής: Υπηρεσίες Ταχυδρομείων και Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 89,3 %, Μονάδες Αδυνατίσματος και Επιχειρήσεις Γυμναστηρίων 87,5 %, Καταναλωτικά Αγαθά 77,0 %, Υπηρεσίες Μεταφορών 74,5 %, Αντιπροσωπείες Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών 74,4 %, Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 73,9 %, Υπηρεσίες Τουρισμού 69,6 %, Υποδομές Ενέργειας και Νερού 63,9 %, Ασφαλιστικές Εταιρείες 63,3 %, Τράπεζες 60,1 %, Γενικές Καταναλωτικές Υπηρεσίες 59,7 % και Υπηρεσίες Υγείας 23,1 %.

Συνολικά, τα ποσά που έλαβαν εντός του 2010 οι καταναλωτές με τη βοήθεια του Συνηγόρου ήταν 23.559.375 ευρώ αν και θα πρέπει να σημειωθεί ότι αρκετές από τις υποθέσεις δεν έχουν τελεσφορήσει ακόμη. Ανά εμπορικό κλάδο τα χρήματα που δόθηκαν ως αποζημιώσεις σε καταναλωτές ήταν από Ασφαλιστικές Εταιρείες 365.628 ευρώ, από Υπηρεσίες Τουρισμού 27.632 ευρώ, από Υπηρεσίες Μεταφορών 15.646 ευρώ, από Υποδομές Ενέργειας και Νερού 33.296, ευρώ, από Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 162.205 ευρώ, από Αντιπροσωπείες Αυτοκινήτων- Μοτοσικλετών 86.192 ευρώ, από Μονάδες Αδυνατίσματος και Επιχειρήσεις Γυμναστηρίων 517.838 ευρώ, από Τράπεζες 22.231.654 ευρώ , από Καταναλωτικά Αγαθά 98.645 ευρώ, από Γενικές Καταναλωτικές Υπηρεσίες 10.234 ευρώ, από Υπηρεσίες Υγείας 800 ευρώ και από Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 9.605 ευρώ.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση της ανεξάρτητης αρχής για το 2010 είναι σημαντική η αύξηση της επισκεψιμότητας του διαδικτυακού τόπου του Συνηγόρου του Καταναλωτή, ο οποίος το 2010 δέχτηκε κατά 46% περισσότερες επισκέψεις ανά μήνα σε σχέση με το 2009.

Τις περισσότερες επισκέψεις δέχτηκαν οι σελίδες με τις οδηγίες υποβολής αναφοράς, τις συχνές ερωτήσεις, καθώς και με τα ενημερωτικά φυλλάδια που έχει εκδώσει η Αρχή.