Χωρίς καθυστερήσεις αρχίζουν με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, οι μεταφορές μαθητών από και προς τα σχολεία τους.
 
Ειδικά, για την Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά το σχολικό έτος 2015- 16 θα πραγματοποιηθούν 58 δρομολόγια εξυπηρετώντας 1.045 μαθητές, από ειδικά σχολεία, μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία, τα οποία μετέχουν στο πρόγραμμα χωρίς χιλιομετρικό περιορισμό.

Το σχολικό έτος 2013- 14 εξυπηρετήθηκαν 649 μαθητές και το 2014- 15 858 μαθητές. Στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό κατατέθηκαν προσφορές και έχουν αναδειχθεί μειοδότες για 39 δρομολόγια, που θα εξυπηρετήσουν 849 μαθητές.

Δεν κατατέθηκε καμία προσφορά για 18 δρομολόγια, που εξυπηρετούν 196 μαθητές και θα γίνει επαναληπτική διαδικασία.

Σε επίπεδο Περιφέρειας Αττικής θα γίνουν, τη νέα σχολική χρονιά, 945 δρομολόγια και θα εξυπηρετηθούν περίπου 18.000 μαθητές και μαθήτριες.