Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη μισθοδοσία των γιατρών του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ), πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Με οδηγία του υπουργού Υγείας Θάνου Δημόπουλου προς όλες τις υγειονομικές περιφέρειες, πρόκειται να εκδοθούν σχετικές διαπιστωτικές πράξεις, από τις οποίες θα προκύπτει η κατάταξη των γιατρών σε βαθμό, ο πλεονάζων χρόνος στο βαθμό και τα έτη προϋπηρεσίας.

Το θέμα αφορά τη μισθολογική κατάταξη στο ΕΣΥ, των γιατρών του ΠΕΔΥ, οι οποίοι είχαν επιλέξει να κλείσουν τα ιατρεία τους και να ενταχθούν με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στο ΠΕΔΥ.