Τον δικό του εκδοτικό οίκο θα διαθέτει από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με την επωνυμία «Εκδόσεις ΑΠΘ», που θα αναλάβει να καλύψει μέρος των επιστημονικών εκδοτικών αναγκών του ιδρύματος, όπως συγγράμματα καθηγητών, ακαδημαϊκά βιβλία για το ευρύ κοινό, επιστημονικά περιοδικά, επετηρίδες, τιμητικούς τόμους, καθώς επίσης και εκδόσεις ενδιαφερομένων εκτός πανεπιστημίου. Σύμφωνα με τον αντιπρύτανη οικονομικού σχεδιασμού του ΑΠΘ, Γιάννη Παντή, η ίδρυση του εκδοτικού οίκου στοχεύει στην προβολή του έργου του πανεπιστημίου, μέσα από υψηλού επιπέδου εκδόσεις, στη μείωση των δαπανών του και, μακροχρόνια, στην ανάπτυξη εσόδων.

 Τη λειτουργία και την επίτευξη των στόχων των «Εκδόσεων ΑΠΘ» έχει αναλάβει η νεοσυσταθείσα Επιτροπή Εκδόσεων και Δημοσιευμάτων του πανεπιστημίου, ενώ σε ό,τι αφορά την επιλογή των υπό έκδοση βιβλίων, αρμόδια θα είναι ειδική 15μελής επιστημονική επιτροπή, η οποία θα απαρτίζεται από ακαδημαϊκούς διαφόρων τμημάτων των Σχολών, που θα ορίζουν τα ακαδημαϊκά κριτήρια και θα αξιολογούν τις προτάσεις. Ο σχεδιασμός των εκδόσεων και η επιμέλεια θα γίνεται από ομάδα ειδικών του πανεπιστημίου, ωστόσο, η τυπογραφική διαδικασία θα πραγματοποιείται εκτός του πανεπιστημίου.

 Οι «Εκδόσεις ΑΠΘ» θα λειτουργούν ως αυτοδύναμος οργανισμός, που θα ενταχθεί στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του πανεπιστημίου. «Οι Εκδόσεις ΑΠΘ θα λειτουργήσουν με τις προδιαγραφές ενός εμπορικού εκδοτικού οίκου, στο κομμάτι που αφορά τα οικονομικά και την ισορροπία στον προϋπολογισμό, ώστε να μην ζημιώνεται το πανεπιστήμιο», δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εκδόσεων ΑΠΘ, Βασίλης Κάλφας.

 Στόχος των εκδόσεων είναι να αυξάνει κάθε χρόνο την εκδοτική του δραστηριότητα. Έτσι, μέχρι τα τέλη του 2011, θα προχωρήσει στην έκδοση των πρώτων τριών - τεσσάρων βιβλίων, το 2012 σε 20 εκδόσεις, το 2013 σε 30. «Θα θέλαμε μετά τα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας του, ο εκδοτικός οίκος όχι μόνο να μην χρειάζεται την στήριξη του πανεπιστημίου, αλλά να επιφέρει και κέρδη», ανέφερε.

 Οι εκδόσεις αναμένεται να εξοικονομήσουν χρήματα για το πανεπιστήμιο από τα συγγράμματα χιλιάδων μελών ΔΕΠ, αλλά και από τα επιστημονικά περιοδικά ή τις επετηρίδες, που τα τελευταία δύο χρόνια κόστισαν περίπου 240.000 ευρώ. Δεν αποκλείεται, εξάλλου, η Επιτροπή να προχωρήσει, μετά από αξιολόγηση, στην επανέκδοση παλαιότερου υλικού που έχει εκδώσει το ΑΠΘ.