Προχωρούν με απόφαση του ΣτΕ κατ΄ εξαίρεση προσλήψεις ανέργων.

Πρόκειται για προσλήψεις πάνω από 32.433 ανέργων στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα 2014 - 2015 στους δήμους, σύμφωνα με απάντηση του υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην ΚΕΔΕ.

Σχετικό αίτημα είχε καταθέσει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης προς όλους τους συναρμόδιους υπουργούς. Συγκεκριμένα ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ είχε ζητήσει την άρση της αναστολής των διαδικασιών προσλήψεων λόγω των εκλογών, για συγκεκριμένες κατηγορίες προσωπικού, μεταξύ των οποίων και για προσωπικό που απασχολείται στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ.