Κατά 10% αυξήθηκαν οι αιτήσεις ασύλου στην Ελλάδα, μεταξύ πρώτου και δευτέρου τριμήνου του 2015, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν 2.616 αιτήσεις ασύλου το πρώτο τρίμηνο του 2015, και 2.865 το δεύτερο τρίμηνο. Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει το 1,3% του συνόλου των νέων αιτήσεων ασύλου στην ΕΕ. Οι περισσότερες αιτήσεις ασύλου στην Ελλάδα έγιναν από Σύρους (965, ή 34% του συνόλου των αιτήσεων), από Αφγανούς (440, 15%) και Πακιστανούς (345, 12%).

Συνολικά, στην ΕΕ οι αιτούντες άσυλο το δεύτερο τρίμηνο του 2015, αντιστοιχούσαν σε 420 ανά εκατομμύριο κατοίκων. Στην Ελλάδα αντιστοιχούν 265 αιτήσεις ανά εκατομμύριο κατοίκων.