Ο δήμος Γλυφάδας, έπειτα από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη σε καταγγελίες κατοίκων της περιοχής, απομάκρυνε όλες τις παράνομες εγκαταστάσεις κεραιών και διαφημιστικών πινακίδων από την ταράτσα ακινήτου στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Όπως σημειώνεται στο πόρισμα της Αρχής, ο δήμος Γλυφάδας στις καταγγελίες των κατοίκων είτε δεν απάντησε, είτε προέβη σε διενέργεια αυτοψιών και σε έκδοση κατεδάφισης μίας μόνο κεραίας, και σε καθορισμό κατεδάφισης για κάποιες από τις υπόλοιπες κεραίες.
Σε απαντητικό έγγραφό της, η Διεύθυνση Πολεοδομίας του δήμου υποστήριξε ότι «επειδή δεν διαθέτει εξειδικευμένο συνεργείο κατεδάφισης κεραιών, χρησιμοποιεί τα έγγραφα καθορισμού ημερομηνίας κατεδάφισης ως μέσο πίεσης προς τις εταιρίες, ώστε να προβούν οι ίδιες σε απομάκρυνση των κεραιών».

Ωστόσο, όπως αναφέρεται από την Αρχή, ο νόμος προβλέπει τη δυνατότητα αρωγής άλλων υπηρεσιών στη συγκρότηση του κατάλληλου συνεργείου ή της σύναψης ειδικής εργολαβίας για το σκοπό αυτό.

 Η ανεξάρτητη Αρχή ζήτησε από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας την ενεργοποίηση της δυνατότητας αυτής, επισημαίνοντας ότι απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων σε οροφές κτιρίων, ενώ στη συνέχεια ενημερώθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου για την απομάκρυνση κεραιών και διαφημιστικών πινακίδων από τις εταιρίες.