Ανοιχτός στο διάλογο για τυχόν αλλαγές σε επίμαχες διατάξεις του νομοσχεδίου που καθορίζει το νέο θεσμικό πλαίσιο μεταμοσχεύσεων, δήλωσε στη Βουλή ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος. Ο υπουργός Υγείας κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, αναφέρθηκε σε δύο κυρίως διατάξεις, οι οποίες είχαν συγκεντρώσει έντονες επιφυλάξεις τόσο από τα κόμματα όσο και από αρμόδιους φορείς, στο δημόσιο διάλογο που προηγήθηκε.

Στη ρύθμιση αφενός, για την «εικαζόμενη συναίνεση», δηλαδή να θεωρείται εν δυνάμει δότης όποιος καθίσταται κλινικά νεκρός εφόσον δεν έχει κάνει αντίθετη δήλωση όταν ήταν εν ζωή. Αφετέρου, στον «συναισθηματικό δότη», που αφορά στη δυνατότητα να γίνονται δότες, άτομα με τα οποία υπάρχει έντονη συναισθηματική σχέση, όπως οι σύζυγοι και αυτοί που υπογράφουν σύμφωνο συμβίωσης.

Ο κ. Λοβέρδος, δήλωσε θετικός στην πρόταση που εκφράστηκε από όλες σχεδόν τις πτέρυγες, να υπάρξει προσθήκη σύμφωνα με την οποία θα ερωτάται και ο συγγενής πριν την αφαίρεση του μοσχεύματος.

Σε ότι αφορά τον «συναισθηματικό δότη» και τον κίνδυνο να υπάρξει εμπορευματοποίηση ή εικονικές σχέσεις και γάμοι, ο υπουργός Υγείας εμφανίστηκε θετικός στη πρόταση οι περιπτώσεις συμβίωσης ή έγγαμης σχέσης να είναι τουλάχιστον τρία χρόνια για να ισχύσει η διάταξη.

Ο κ. Λοβέρδος κατέθεσε παράλληλα σειρά από προσθήκες που μεταξύ άλλων προβλέπουν ότι :

-Επικαιροποιούνται οι διατάξεις του νομοσχεδίου του Αλέκου Παπαδόπουλου από το 2001 για την περίθαλψη στα δημόσια νοσοκομεία και ασθενών που καλύπτονται από ασφαλιστικές εταιρίες, με την προσθήκη ότι θα ισχύσει ειδικό αυξημένο τιμολόγιο.

-Επανακαθορίζονται σύμφωνα με το πόρισμα του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, οι όροι για τις υποχρεωτικές ημερήσιες άδειες των εργαζομένων στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα ακτινολόγων, γιατρών και προσωπικού. Προβλέπεται ότι θα λαμβάνεται υπόψη η αθροιστική δόση ακτινοβολίας που δέχονται για να καθορίζονται οι μέρες αδείας.

-Τέλος, προβλέπεται ότι χρόνια πάσχοντες που περιθάλπονται από Δημόσια Νομικά Πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες κλειστής περίθαλψης ή νοσηλεύονται σε μονάδες και προγράμματα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης θα συμμετέχουν στη δαπάνη περίθαλψης τους με ποσοστό επί της σύνταξης που λαμβάνουν.