Η τελική απόφαση για το σχέδιο μετεγκατάστασης των προσφύγων λήφθηκε στο έκτακτο συνέδριο της ΕΕ.

Πιο αναλυτικά, οι 28 υπουργοί Εσωτερικών και Δικαιοσύνης των κρατών - μελών της Ε.Ε. ενέκριναν με μεγάλη πλειοψηφία τη μετεγκατάσταση 120.000 προσφύγων από την Ελλάδα και την Ιταλία και άλλες χώρες-μέλη, παρακάμπτοντας την αντίθεση πολλών χωρών της ανατολικής Ευρώπης.

Η Τσεχία, η Σλοβακία, η Ρουμανία και η Ουγγαρία καταψήφισαν την πρόταση, ενώ η Φινλανδία επέλεξε να απέχει από την ψηφοφορία. Επιπρόσθετα, αποφασίστηκε η ειδική στήριξη στην Ελλάδα και την Ιταλία μέσω του προγράμματος μετεγκατάστασης να συνοδεύεται από πρόσθετα μέτρα.

Τα μέτρα αυτά θα λαμβάνονται από την άφιξη των υπηκόων τρίτων χωρών στο έδαφος της Ελλάδας ή της Ιταλίας μέχρι την περάτωση όλων των ισχυουσών διαδικασιών, σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (European Asylum Support Office – EASO) και τους άλλους αρμόδιους οργανισμούς, όπως ο FRONTEX, προκειμένου να συντονιστεί η επιστροφή των υπηκόων τρίτων χωρών που δεν έχουν δικαίωμα να παραμείνουν στο έδαφος τους, σύμφωνα με την οδηγία 2008/115/ΕΚ.

Ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Τζανέτος Φιλιππάκος, και ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, κ. Ιωάννης Μουζάλας, η Προϊσταμένη του Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, η υποστράτηγος Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, συνοδευόμενοι και από άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες, αποτέλεσαν την ελληνική αντιπροσωπεία στο πλαίσιο της έκτακτης Συνόδου των Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης των Κρατών-Μελών της Ε.Ε. για το μεταναστευτικό ζήτημα.