Ιδιαίτερα διαδεδομένη στην Ευρώπη και την Ελλάδα είναι η εκμάθηση τουλάχιστον μίας γλώσσας στο δημοτικό σχολείο, με τα αγγλικά να είναι η βασική προτίμηση σχεδόν σε όλες τις χώρες της ΕΕ. 

Όπως προκύπτει από τα σχετικά της Eurostat, το 26% των μαθητών στην Ελλάδα διδάσκεται δύο ή και περισσότερες ξένες γλώσσες, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ είναι μόλις 4,6%. Δύο ή και περισσότερες γλώσσες διδάσκονται επίσης οι μαθητές δημοτικού στο Λουξεμβούργο (89%), στην Εσθονία (33%) και στην Κροατία (18%)

Οι Έλληνες μαθητές προτιμούν στην πλειοψηφία τους τα αγγλικά σε ποσοστό 74,6%, και ακολουθούν τα γαλλικά με 15%. Μεταξύ των μαθητών στην ΕΕ δημοφιλέστερη γλώσσα είναι τα αγγλικά (77%) και τα γερμανικά (3,2%).

Σε όλες τις χώρες της ΕΕ (πλην του Βελγίου και του Λουξεμβούργου), τα αγγλικά είναι η πλέον διδασκόμενη γλώσσα στους μαθητές του δημοτικού. Από την άλλη, τα μεγαλύτερα ποσοστά εκμάθησης γαλλικών καταγράφονται στην Ελλάδα (15%), μετά το Λουξεμβούργο (84%) και το Βέλγιο (16%) όπου η γλώσσα είναι ανάμεσα στις επίσημες. 

Όσον αφορά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι πλέον διδασκόμενες γλώσσες στην ΕΕ μετά τα αγγλικά (95,6%), είναι τα γαλλικά (27,4%), τα γερμανικά (16,3%), τα ισπανικά (11,6%), τα ρώσικα (2,7%) και τα ιταλικά (1%).

Στην Ελλάδα η πλέον διδασκόμενη ξένη γλώσσα στους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι τα αγγλικά (99%). Ακολουθούν τα γαλλικά (50%), τα γερμανικά (45%) και τα ιταλικά (1,3%).