Εκατοντάδες αναφορές έχει δεχθεί τους τελευταίους μήνες από καταναλωτές αγαθών και υπηρεσιών ο "Συνήγορος του πολίτη" για παραπλάνηση και αθέμιτες πρακτικές που εφαρμόζουν ορισμένες εταιρείες για την προώθηση και πώληση προιόντων η υπηρεσιών τους.

Μόνο το τελευταίο χρονικό διάστημα οι καταγγελίες που αφορούν σε αγορές καταναλωτικών αγαθών (είδη ένδυσης και υπόδησης, έπιπλα, οικιακές συσκευές, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα κλπ.) αυξήθηκαν, σε σχέσυ με πέρυσι, κατά 60%, για ηλεκτρονικές επικοινωνίες (κινητή τηλεφωνία, internet) κατά 35% και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες κατά 16%.

Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες καταναλωτές, σύμφωνα με σχετικές καταγγελίες στον Συνήγορο του Καταναλωτή αφορούσαν:

(α) την ποιότητα των αγαθών (ελαττωματικά αγαθά ή αγαθά που δεν ανταποκρίνονται στην παραγγελία του καταναλωτή και στη σύμβαση πώλησης),

(β) την παράδοση/παροχή των αγαθών (αγαθά που δεν παραδίδονται καθόλου ή που παραδίδονται στον καταναλωτή μερικώς ή και με μεγάλες καθυστερήσεις),

(γ) οικονομικές διαφορές (εσφαλμένους λογαριασμούς, αδικαιολόγητες ή αδιαφανείς τιμολογήσεις, διαδικασίες είσπραξης χρεών, αιφνίδιες αλλαγές στον συνήθη τρόπο χρέωσης)

και (δ) θέματα κατάρτισης και εκτέλεσης συμβάσεων (πλημμελή ή ελλιπή προσυμβατική ενημέρωση, μονομερής τροποποίηση όρων, εμπόδια στην άσκηση υπαναχώρησης, ανικανοποίητα αιτήματα καταγγελίας συμβάσεων). 

Παράλληλα, οι καταναλωτές κατήγγειλαν αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (παραπλανητικούς όρους ή προϋποθέσεις συναλλαγής, εσφαλμένη ή παραπλανητική ένδειξη χρεώσεων, επιθετική πώληση αγαθών ή χωρίς τη ρητή συναίνεση του καταναλωτή) και τη μη τήρηση εγγυήσεων (εμπορικών, νομικών).

Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι στο πλαίσιο της εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών των καταναλωτών με τους προμηθευτές και κατόπιν ικανοποίησης των αιτημάτων των καταναλωτών, έχει επιστραφεί στους τελευταίους ποσό ύψους 31.562.682 ευρώ στα χρόνια λειτουργίας του θεσμού του "Συνηγόρου του Καταναλωτή".