Τον θάνατο της κόρης τους φαίνεται πως «ξέχασαν» να δηλώσουν στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Ξάνθης οι γονείς θανούσης που εν ζωή είχε αναγνωριστεί ως δικαιούχος προνοιακών επιδομάτων

Πρόκειται για ένα ακόμη περιστατικό αχρεωστήτως καταβληθέντων προνοιακών επιδομάτων που ήρθε στην επιφάνεια μετά από έλεγχο, όταν διαπιστώθηκε πως η Λ.Α. - δικαιούχος προνοιακού και κοινωνικού επιδόματος – αν και είχε πεθάνει στις 8 Ιανουαρίου του 2014, μέχρι και το τέλος του έτους ο θάνατός της δεν είχε δηλωθεί στην αρμόδια Υπηρεσία με αποτέλεσμα να καταβάλλονται κανονικά τα επιδόματα στον τραπεζικό της λογαριασμό. 

Η εν λόγω δικαιούχος, που όσο ζούσε διέμενε σε ορεινό οικισμό της Ξάνθης, πληρούσε τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης ως δικαιούχος στο Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Προνοιακών και Κοινωνικών Επιδομάτων, ενώ όπως είναι γνωστό τα μηνιαία επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας για όλους τους δικαιούχους του Νομού Ξάνθης, τα χορηγούσε παλαιότερα το Νομαρχιακό Διαμέρισμα Ξάνθης και σήμερα με βάση τις διατάξεις του “Καλλικράτη” ο Δήμος Ξάνθης ως ο Δήμος της έδρας του Νομού Ξάνθης, επιχορηγούμενος ανά δίμηνο με το σύνολο των απαιτούμενων πιστώσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών 

Τα επιδόματα καταβάλλονταν κανονικά στον λογαριασμό της νεκρής μέχρι και της 31/12/2014 αγγίζοντας συνολικά το ποσό των 6.324 ευρώ. Εξ αυτών οι 5,280,89 βρέθηκαν στον τραπεζικό λογαριασμό ενώ από τον σχετικό έλεγχο διαπιστώθηκε πως το ποσό των 907,11 το είχαν εισπράξει οι γονείς της νεκρής, που ήταν και συνδικαιούχοι του τραπεζικού λογαριασμού. 

Σύμφωνα με την Τράπεζα, το ποσό των 907,11 ευρώ,  που πιστώθηκε στον αναφερόμενο τραπεζικό λογαριασμό της Λ.Α. μετά τον θάνατό της,  χορηγήθηκε αχρεωστήτως  και εισπράχθηκε μη νόμιμα από τους ίδιους τους γονείς της, ως συνδικαιούχους του τραπεζικού της λογαριασμού. Μάλιστα προκύπτει πως οι γονείς της εισέπραξαν οι ίδιοι το ποσό των 907,11 ευρώ αφού μετά το θάνατο της κόρης τους προσκόμισαν στην τράπεζα ληξιαρχική πράξη θανάτου έκαναν ανάληψη των επιδομάτων από τον τραπεζικό λογαριασμό της κόρης τους και τα μετάφεραν σε άλλον τραπεζικό λογαριασμό στο όνομά τους.