Ένα από τα σημαντικότερα μέτρα που είναι σε εξέλιξη για την διαχείριση της προσφυγικής κρίσης – κομμάτι μιας σειρά επιχειρησιακών μέτρων της Κομισιόν – και αφορά άμεσα τη χώρα μας, είναι η εγκατάσταση των περιβόητων 'hot spots'.

Πρόκειται για κέντρα καταγραφής, διαπίστευσης ή ταυτοποίησης που θα εγκατασταθούν – σε Ελλάδα και Ιταλία – από εθνικές αρχές, σε συνεργασία με τρεις οργανισμού της ΕΕ: τον Frontex, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) και τον Europol. 

Τα Κέντρα Καταγραφής – ‘hot spots’, θα λειτουργήσουν με τη βοήθεια ειδικών ομάδων υποστήριξης του εκάστοτε ευρωπαϊκού οργανισμού, αλλά και εμπειρογνωμόνων από άλλα κράτη μέλη, σε συνεργασία πάντα με τις εθνικές αρχές, και θα παράσχουν εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας προκειμένου την ταυτοποίηση και καταγραφή των εισερχόμενων προσώπων, μέσα - φυσικά - από σκανάρισμα δακτυλικών αποτυπωμάτων. Ταυτόχρονα, οι ίδιες ομάδες, θα προετοιμάσουν τις διεργασίες για την επιστροφή όσων δεν έχουν κανένα δικαίωμα παραμονής. 

Από πλευράς τους, οι εθνικές αρχές, οφείλουν να σχεδιάσουν και να οριστικοποιήσουν τους ‘χάρτες πορείας’ προκειμένου την ενίσχυση των ομάδων υποστήριξης που εργάζονται σε περιοχές hotspot. Καθώς, επίσης, και να προσδιορίσουν ένα δίκτυο αξιωματικών συνδέσμων για όλους τους σχετικούς οργανισμούς τοπικής και εθνικής κυβέρνησης, ώστε να είναι ξεκάθαρο ποιά είναι τα αρμόδια πρόσωπα και φορείς, στις ευρωπαϊκές υποστηρικτικές ομάδες. Κατευθύνσεις, στις οποίες ήδη εργάζονται οι Ελληνικές αρχές. 

Αυτό που μας εκπλήσσει, επί της παρούσης, είναι το γεγονός ότι τα ‘hot spots’ στην Ιταλία – παρ' ότι δέχεται σταδιακά τα προσφυγικά ρεύματα και μικρότερους προσφυγικούς πληθυσμούς, εν συγκρίσει με την Ελλάδα – είναι σχεδόν έτοιμα να τεθούν σε λειτουργία. 

Σύμφωνα με τα Γραφεία Ενημέρωσης του  FRONTEX, ενός από τους τρεις Ευρωπαϊκούς υποστηρικτικούς οργανισμούς στο εγχείρημα, η Ιταλία έχει ήδη υπογράψει διμερές συμβόλαιο συνεργασίας με τον FRONTEX και οι διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία. Η ίδια πηγή, ενημερώνει ότι μέχρι στιγμής, στην Ελλάδα, πραγματοποιούνται διαδικασίες ταυτοποίησης στην Κω, ενώ το γενικό πλάνο περιλαμβάνει και άλλα νησιά, όπως τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο και τη Λέρο

Οι διαδικασίες φαίνεται να καθυστερούν λίγο στην Ελλάδα, αλλά οι δράσεις του FRONTEX θα αρχίσουν άμεσα από τα κεντρικά γραφεία του οργανισμού στο λιμάνι του Πειραιά και σε 7 κινητά γραφεία στα προαναφερόμενα νησιά του Αιγαίου. 

Οι άκρατες προσφυγικές ροές έχουν οδηγήσει σε έκτακτες χρηματοδοτικές ανάγκες, ιδίως για κράτη όπως η Ελλάδα, με αποτέλεσμα τον διπλασιασμό των πακέτων ενίσχυσης στα 73.000.000€ για το τρέχον έτος, ποσό που έχει ήδη εξαντληθεί. Την ερχόμενη εβδομάδα , η Κομισιόν αναμένεται να υποβάλει πρόταση για αύξηση του πακέτου κατά 100.000.000€ για το 2015. 

Πιο συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση για τους τρεις υποστηρικτικούς οργανισμούς της ΕΕ (FRONTEX, EASO και Europol) που είναι υπεύθυνοι για την εγκατάσταση και λειτουργία των Κέντρων Καταγραφής ‘hot spots’, έχει ενισχυθεί με 1.300.000 € για να καλύψει 60 υπαλλήλους για τον Frontex, 30 για την EASO και 30 για τον Europol, ενώ για το 2016, η έκτακτη χρηματοδοτική στήριξη για τους ίδιους οργανισμούς, θα αυξηθεί κατά 600.000.000 €. 

Αυτό που υπογραμμίζεται από κάθε αξιόπιστη πηγή – είτε από την Κομισιόν είτε από τα γραφεία Τύπου των υποστηρικτικών οργανισμών – είναι ότι η υποστήριξη της εγκατάστασης και λειτουργίας των 'hotspots', μπορεί να πραγματοποιηθεί, μόνο, έπειτα από αίτημα του εκάστοτε κράτους – μέλους και σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές του. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα θα πρέπει να εντατικοποίησει τις κινήσεις της άμεσα ώστε να επωφεληθεί και να μπορέσει να διαχειριστεί την κατάσταση. 

Πάντως, όπως διαβεβαίωσε ο Πρωθυπουργός Α. Τσίπρας, σε σχετική δήλωσή του μετά την ολοκλήρωση της έκτακτης Συνόδου κορυφής της 23ης  Σεπτεμβρίου, η οποία και επιβεβαίωσε τη μετεγκατάσταση συνολικά 160.000 προσφύγων, θα υπάρξει ενίσχυση στα κράτη υποδοχής, ενώ, ‘στα κράτη που βρίσκονται στην περιφέρεια, δηλαδή σε Ελλάδα – Ιταλία – Βουλγαρία, θα έχουν συσταθεί μέχρι τέλος του 2015 ‘hotspots’ για την εγγραφή, τη μετεγκατάσταση και την αποχώρηση των μεταναστών’.