Η αρμοδιότητα για τις κατεδαφίσεις αυθαιρέτων, ανήκει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής διευκρινίζει σε ανακοίνωσή της η Περιφέρεια Αττικής.

Η αρμοδιότητα της κατεδάφισης αυθαιρέτων κτισμάτων ή κατασκευών, δεν ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής, αλλά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, η οποία είναι αυτοτελής διοικητική μονάδα, αρμόδια για τις επιχειρησιακές και ελεγκτικές δραστηριότητες του κράτους στην περιοχή ευθύνης της, αναφέρεται χαρακτήριστικα. Η ανακοίνωση εκδίδεται με αφορμή «λανθασμένες αναφορές μέσων μαζικής ενημέρωσης, σχετικά με κατεδαφίσεις που είχαν δρομολογηθεί να πραγματοποιηθούν σε δήμο της Ανατολικής Αττικής» όπως αναφέρεται.

Η Περιφέρεια προσθέτει ότι ο νόμος 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), στο άρθρο 280 - II, περ. 45, προβλέπει ρητά ότι στις αρμοδιότητες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, υπάγεται «η εκτέλεση αποφάσεων κατεδάφισης αυθαίρετων κτισμάτων ή κατασκευών, που εκδίδονται από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, κατά ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 267/1998 (ΦΕΚ 195 Α) και της σχετικής νομοθεσίας».

Σημειώνεται ότι, στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 215 του ν.3852/2010 μια «Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ», η οποία αποτελεί αποκεντρωμένη υπηρεσία του Υπ. Εσωτερικών και υπάγεται απευθείας στον υπουργό Εσωτερικών. Μετά την παραίτηση του γεν γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Μανώλη Αγγελάκα τον περασμένο Ιανουάριο, καθήκοντά γενικού ασκεί η διευθύντρια της υπηρεσίας Καλλιόπη Καρδαμήτση, με την οποία ο δήμαρχος Ραφήνας Βασίλης Πιστικίδης έχει σοβαρή αντιπαράθεση μετά τις εντολές κατεδάφισης που εξέδωσε η υπηρεσία της.