Αυξημένος κατά 15,9% σε σχέση με το ποσοστό του 2013 ήταν ο εσωτερικός τουρισμός το 2014.
 

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας ποιοτικών χαρακτηριστικών ηµεδαπών τουριστών (έρευνα διακοπών), που πραγματοποιεί για πρώτη φορά η ΕΛΣΤΑΤ, από τα οποία επίσης συνάγονται τα εξής:

Καθ' όλο το διάστημα πέρυσι πραγµατοποιήθηκαν 6.334.275 ταξίδια και τα άτοµα που ταξίδεψαν (ηµεδαποί τουρίστες) ανέρχονται σε 3.644.262, σηµειώνοντας αύξηση 13,4% και 15,9%, αντίστοιχα, σε σύγκριση µε τα στοιχεία του 2013.

Το σύνολο των διανυκτερεύσεων ανήλθαν σε 63.977.192 και οι δαπάνες σε 1.834.964.490 ευρώ, σηµειώνοντας αύξηση 8,8% και 7,2% αντίστοιχα.

Από τα παραπάνω ταξίδια, το 94,3% αφορούσαν σε ταξίδια που πραγµατοποποιήθηκαν για προσωπικούς λόγους και το 5,7% σε ταξίδια που πραγµατοποιήθηκαν για επαγγελµατικούς λόγους.

Τα περισσότερα προσωπικά ταξίδια πραγµατοποιήθηκαν οδικώς και θαλλασίως. Αύξηση παρατηρήθηκε στα ταξίδια µε όλα τα µέσα µεταφοράς, πλην του σιδηροδρόµου.

Σηµαντική αύξηση, σε απόλυτες τιµές, παρουσίασαν τα ταξίδια µε διάρκεια από 1- 3 διανυκτερεύσεις και 4- 7 διανυκτερεύσεις, κατά 18,9% και 24% αντίστοιχα και οι δαπάνες κατά 30% και 23,4% αντίστοιχα.

Τα ταξίδια από 8 διανυκτερεύσεις και πάνω δεν παρουσίασαν σηµαντική µεταβολή.

Αντίθετα, αύξηση του συνόλου των διανυκτερεύσεων, σε απόλυτες τιµές, παρατηρήθηκε στα ταξίδια µε διάρκεια 4- 7 διανυκτερεύσεις και 15 διανυκτερεύσεις και πάνω, κατά 23,3% και 4,8% αντίστοιχα.

Στα περισσότερα ταξίδια που πραγµατοποιήθηκαν για προσωπικούς λόγους, χρησιµοποιήθηκαν για διαµονή µη ενοικιαζόµενα καταλύµατα, δηλαδή 63,9% επί του συνόλου των ταξιδιών και 78,9% επί του συνόλου των διανυκτερεύσεων.

Τα περισσότερα προσωπικά ταξίδια πραγµατοποιήθηκαν οδικώς και θαλλασίως.

Η σηµαντικότερη αύξηση των ταξιδιών, καθώς και των ατόµων που ταξίδεψαν για προσωπικούς λόγους, σε απόλυτες τιµές, παρατηρείται στις ηλικίες από 25 έως 44 ετών κατά 18,3% και 20,7% αντίστοιχα.

Οµοίως, στις ηλικίες αυτές η αύξηση των διανυκτερεύσεων ανήλθε σε 10,8% και των δαπανών σε 14%.