Περισσότεροι ήταν οι πολιτικοί γάμοι σε σχέση με τους θρησκευτικούς το 2014, σύμφωνα με τα δημογραφικά μεγέθη της χώρας, λόγω και των περικοπών στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Παράλληλα, τεράστια αύξηση σημείωσαν τα σύμφωνα συμβίωσης.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που συνέλεξε η ΕΛΣΤΑΤ από τα ληξιαρχεία όλων των δήμων, οι γάμοι το 2014 ανήλθαν σε 53.105 έναντι 51.373 το 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 3,4%.

 Οι πολιτικοί γάμοι ήταν περισσότεροι σε σχέση με τους θρησκευτικούς. Συγκεκριμένα, σε σύνολο 53.105 γάμων, οι θρησκευτικοί ήταν 26.190 και οι πολιτικοί 26.915.

Η μέση ηλικία των γυναικών κατά τον πρώτο γάμο ήταν 30,2 έτη ενώ το 2013 ήταν 29,9 έτη. Η αντίστοιχη μέση ηλικία των ανδρών για το 2014 ήταν 32,9 έτη ενώ το 2013 ήταν 32,7 έτη. Στο σύνολο των 53.105 γάμων, οι γυναίκες που τέλεσαν πρώτο γάμο ήταν 46.860, ενώ οι άντρες ήταν 46.337.

Τα σύμφωνα συμβίωσης αυξήθηκαν κατά 170,7% σε σχέση με το 2014. Για τη χρονική περίοδο από το 2009 (πρώτο έτος εφαρμογής τους) έως το 2014, τα σύμφωνα συμβίωσης ανήλθαν κατ' έτος σε 161, 180, 185, 314, 581 και 1.573 αντίστοιχα, δηλαδή καταγράφηκαν συνολικά 2.994 σύμφωνα συμβίωσης στο σύνολο της χώρας.