Την έναρξη λειτουργίας Μητρώου Φορέων Αιγαίου, στην οποία μπορούν να εγγραφούν όλοι οι μη κερδοσκοπικοί φορείς, και τη σύσταση επιτροπής αξιολόγησης για τις επιχορηγήσεις, ανακοίνωσε η υφυπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων, Ελπίδα Τσουρή.
Η υποβολή των απαραίτητων στοιχειών θα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής εφαρμογής που έχει σχεδιασθεί για το σκοπό αυτό από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

"Το Μητρώο Φορέων Αιγαίου είναι το πρώτο βήμα, για να υπάρξει διαφάνεια, δημοσιότητα και αντικειμενικά κριτήρια στις επιχορηγήσεις. Είναι ένας μηχανισμός καταγραφής, παρακολούθησης και αξιολόγησης του έργου και της εξέλιξης των επιχορηγούμενων φορέων, για να μπορούμε να κρίνουμε τη δραστηριότητά τους, με ορθολογικά και συνεπή κριτήρια" τόνισε η κ.Τσουρή.