Διευκρινίσεις και εξηγήσεις από τις αντιπροσωπείες του Volkswagen Group στην Ελλάδα (KOSMOCARΑΕ, ΒΙΑΜΑΡ ΑΕ, ΤΕΧΝΟΚΑΡ ΑΒΕΕ) ζήτησε ο Υπουργός Αναπληρωτής Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιάννης Τσιρώνης, με αφορμή το θέμα που δημιουργήθηκε πρόσφατα σχετικά με τις εκπομπές ρύπων σε ορισμένο τύπο οχημάτων των εταιρειών της αυτοκινητοβιομηχανίας Volkswagen.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος ζήτησε να απαντήσουν επισήμως στα εξής ερωτήματα:

- Αν έχουν πωληθεί στη χώρα μας οχήματα τέτοιου τύπου και, αν ναι, ποιος είναι ο αριθμός τους

- Σε αυτούς τους τύπους οχημάτων σε ποιους συγκεκριμένους ρύπους υπήρχε / υπάρχει παραποίηση των εκπομπών, μέσω της χρήσης ειδικού λογισμικού προγράμματος;

- Ποια είναι τα μέτρα που προτίθενται να λάβουν οι εταιρείες ώστε να αντιμετωπιστούν στην εγχώρια αγορά τα πάσης φύσεως προβλήματα που τυχόν έχουν ανακύψει από την πώληση των παραπάνω οχημάτων

Το Υπουργείο θεωρεί δεδομένη τη συνεργασία των εταιρειών και αναμένει την άμεση απάντησή τους, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.