Στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) συζητήθηκε η μη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, έπειτα από προσφυγή 13 φορολογουμένων.

Στην Ολομέλεια (προεδρεύων ο αντιπρόεδρος Νικόλαος Σακελλαρίου και εισηγητής ο σύμβουλος Επικρατείας, Δημήτρης Σκαλτσούνης) συζητήθηκε η προσφυγή φορολογουμένων -με ακίνητα σε διάφορα σημεία της χώρας- στην οποία ζητείται να ακυρωθεί η άρνηση της κυβέρνησης να μην αναπροσαρμόσει τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων (ανά διετία, όπως προβλέπει ο νόμος 1249/1982) , παρά την σημαντική μείωση των αξιών που έχει επέλθει.

Ειδικότερα, οι εν λόγω φορολογούμενοι, τον Νοέμβριο του 2013 είχαν υποβάλει αίτημα στο υπουργείο Οικονομικών για να εκδώσει σύμφωνα το άρθρο 41 του νόμου 1249/1982, απόφαση αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών. Όμως, στο αίτημα δεν υπήρξε ανταπόκριση, και οι φορολογούμενοι προσέφυγαν στο ΣτΕ.

Οι φορολογούμενοι υποστηρίζουν ότι η παράλειψη της κυβέρνησης να αναπροσαρμόσει τις αντικειμενικές αξίες μέσα στην προβλεπόμενη από την νομοθεσία διετία και η σημαντική μείωση των αξιών όλων των ακινήτων λόγω της οικονομικής κρίσης, έχει ως αποτέλεσμα να καταβάλλουν φόρο που δεν αντιστοιχεί στην φοροδοτική τους ικανότητα. Και αυτό, γιατί ο φόρος υπολογίζεται βάσει των αντικειμενικών αξιών, που καθορίστηκαν για τελευταία φορά το 2007 (και για ορισμένες περιοχές το 2010) και απέχουν πολύ των πραγματικών αξιών.

Τέλος, ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ, οι δικηγόροι των δύο πλευρών ανέπτυξαν τις αντίθετες αποφάσεις τους, ενώ οι δικαστές επιφυλάχθηκαν να εκδώσουν την απόφασή τους.