Ξεκίνησε με την πληρωμή της μισθοδοσίας του Ιουνίου η καταβολή από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών των αμοιβών 2.782 υπαλλήλων των «Καλλικρατικών» Δήμων της χώρας, εγκαινιάζοντας έτσι τις πληρωμές της και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το υπουργείο Οικονομικών σε ανακοίνωσή του σημειώνει ότι η διαδικασία ένταξης των φορέων του δημοσίου στη διαδικασία πληρωμών από την Ενιαία Αρχή συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς και ότι ήδη το μεγαλύτερο μέρος των αμειβομένων της Κεντρικής Κυβέρνησης (79% των περίπου 580.000 αμειβομένων), έχουν ενταχθεί σ αυτήν.

Συγκεκριμένα, αμείβονται 299.420 άτομα για λογαριασμό της Κεντρικής Κυβέρνησης (πλην Δασκάλων - Καθηγητών), 106.823 για λογαριασμό Νοσοκομείων, 99.106 για λογαριασμό της Εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, 2872 για λογαριασμό Δήμων και 707 για λογαριασμό Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.