Στις 23 Οκτωβρίου λήγει η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών πιστοποίησης της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου για όσους έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα επιδότησης εγκαταστάσεων φυσικού αερίου.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου έγινε η εκταμίευση της πρώτης δόσης, ύψους 6.000.000 ευρώ, για το πρόγραμμα που υλοποιεί το υπουργείο σε συνεργασία με τις Επιχειρήσεις Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, συνολικού προϋπολογισμού 15.000.000 ευρώ.

Η διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης των φακέλων βρίσκεται σε εξέλιξη από τις ΕΠΑ, στο πλαίσιο της οποίας γίνεται, κατά σειρά προτεραιότητας, η απόδοση στους αναδόχους εγκαταστάτες του ποσού της επιδότησης που αντιστοιχεί στις μετατροπές που υλοποίησαν.

Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, στην Αττική έχουν υποβληθεί για υπαγωγή στο Πρόγραμμα 4.736 αιτήσεις και έχουν εγκριθεί 3.607, συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού 4.700.000 ευρώ.

Αντίστοιχα στη Θεσσαλονίκη και στη Θεσσαλία έχουν υποβληθεί 3.131 και 3.159 αιτήσεις και έχουν εγκριθεί 1.770 και 2.652 αιτήσεις αντίστοιχα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των εγκεκριμένων αιτήσεων ανέρχεται σε 1.855.000 ευρώ για τη Θεσσαλονίκη και 2.953.000 ευρώ για τη Θεσσαλία.