Σημαντική μείωση παρουσίασε σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του ΙΚΑ για τον Μάρτιο, τo μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 2,09%, ενώ μέσος μισθός μειώθηκε επίσης κατά 1,81%.

Από την επεξεργασία των «Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων», προκύπτει ότι ο μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα κυμαίνεται στα 1.242,89 ευρώ, αντίστοιχα στη μερική απασχόληση ανέρχονται σε 23,90 ευρώ και 421,85 ευρώ, ενώ στο σύνολο των επιχειρήσεων 21,92% των ασφαλισμένων είναι έως 29 ετών και 55,31% έως 39 ετών. 

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΚΑ τον Μάρτιο του 2015 σε σχέση με τον Φεβρουάριο, ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 1,27%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 4,81% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 1,34%. Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 2,88%.

Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε επίσης κατά 1,48%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 9,08% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 1,54%. Ωστόσο, τo μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 0,62% και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 0,55%. Ο μέσος μισθός στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 0,85% και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 9,68%.

Την ίδια ώρα σε σχέη με τον Μάρτιο του 204, ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 3,11%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 1,65% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 3,08%. Ο, δε, αριθμός των ασφαλισμένων αυξήθηκε στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση κατά 1,25%, ενώ με μερική απασχόληση αυξήθηκε κατά 8,93%.

Να σημειωθεί ότι ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 3,19%. Το ποσοστό των ασφαλισμένων γυναικών επί του συνόλου των ασφαλισμένων μειώθηκε από 46,60% σε 46,07%. Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 0,27%, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 3,93%. To μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 2,09%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 3,38% και στο σύνολο κατά 2,11%.

Ο μέσος μισθός μειώθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 1,81% και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 0,43%. Τέλος, στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο μειώθηκε κατά 1,23%, ενώ ο μέσος μισθός μειώθηκε κατά 0,53%.