Στο Δ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας συζητήθηκαν οι προσφυγές επαγγελματικών φορέων του Πειραιά που ζητούν να μην προχωρήσει η αποκρατικοποίηση του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ).

Στο ΣτΕ έχουν προσφύγει, μεταξύ των άλλων, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά και η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδος, κατά του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) και ζητούν να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική και αντίθετη στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος των επενδυτών για την απόκτηση των μετοχών της εταιρείας ΟΛΠ ΑΕ.

«Δεν μιλάμε για μία παραχώρηση μίας επιμέρους μικρής δραστηριότητας, αλλά για τη διάθεση προς εκμετάλλευση από ιδιώτη επενδυτή, πέντε εκατ. τετραγωγικών μέτρων από χώρους και 23 χιλιομέτρων ακτογραμμής», υποστήριξαν σήμερα οι συνήγοροι φορέων του Πειραιά.

Ειδικότερα, οι επαγγελματικοί φορείς υποστηρίζουν ότι παραβιάζονται οι επιταγές του άρθρου 106 του Συντάγματος και η αρχή της συνέχειας των δημοσίων υπηρεσιών, καθώς και ότι η διεθνής πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παραβιάζει τους ευρωπαϊκούς και ελληνικούς νομικούς κανόνες δημοσιότητας και τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης, καθώς και τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Δικαίου που προστατεύουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό και την ελευθερία εγκατάστασης.

Εννεασέλιδο υπόμνημα με τις θέσεις της Περιφέρειας Αττικής κατέθεσε και ο αντιπεριφερειάρχης Πειραιά, Γιώργος Γαβρίλης. Σε αυτό αναπτύσσονται οι βασικοί λόγοι για τους οποίους η Περιφέρεια Αττικής θεωρεί ότι πρέπει να γίνει δεκτό το αίτημα των φορέων του Πειραιά «για την ακύρωση της από 5-3-2014 "Πρόσκλησης για την εκδήλωση ενδιαφέροντος αναφορικά με την απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της ΟΛΠ ΑΕ" της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΤΑΙΠΕΔ».
 
Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, σημειώνεται:

Ο ΟΛΠ ΑΕ έχει αρμοδιότητες που ανάγονται στον πυρήνα της κρατικής εξουσίας και οι οποίες δεν μπορούν να ασκηθούν από ιδιώτες ή αμιγώς ιδιωτικού δικαίου νομικό πρόσωπο, όπως είναι η προστασία της δημόσιας ασφάλειας, η προστασία του περιβάλλοντος κ.ο.κ. Με την πώληση του 67% των μετοχών δεν υπάρχει καμία διασφάλιση "της πραγματικής δυνατότητας εξακολουθήσεως της κρατικής εποπτείας". Ο ΟΛΠ ασκεί δημόσια υπηρεσία και διατηρεί δημόσιο χαρακτήρα, διαδραματίζοντας εθνικό και πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη της χώρας.

Κατά τη συζήτηση των προσφυγών (πρόεδρος ο αντιπρόεδρος Δημοσθένης Πετρούλιας και εισηγητής ο σύμβουλος Επικρατείας Κωνσταντίνος Πισπιρίγκος) οι δικηγόροι ανέπτυξαν τις αντίθετες νομικές απόψεις τους.

Το ΣτΕ επιφυλάχθηκε να εκδώσει τις αποφάσεις του, το οποίο αναμένεται το επόμενο διάστημα.