Πρωτοφανές... Δύο υπάλληλοι που είχαν προσληφθεί από το δήμο Σερίφου παρανόμως ως οδηγοί με σύμβαση ορισμένου χρόνου χρίστηκαν οδηγοί και εισπράκτορες του δημοτικού λεωφορείου του νησιού και πληρώνονταν - μετά από άτυπη συμφωνία με τον δήμο- από τις εισπράξεις των εισιτηρίων που έκοβαν κάνοντας δρομολόγια με το δημοτικό λεωφορείο του νησιού...

Πρόκειται για πρωτάκουστη ενέργεια,καθώς κανένας κώδικας δήμων και κοινοτήτων δεν ορίζει πουθενά ότι δημοτικοί υπάλληλοι μπορούν να υποκαθίστανται από το δήμο σε ιδιοκτήτες και εισπράκτορες ενός δημοτικού λεωφορείου .Οι δύο υπάλληλοι έχουν ήδη κληθεί να επιστρέψουν τις εισπράξεις από την έκδοση των εισιτηρίων οι οποίες φτάνουν τα 7.000 ευρώ...

Οι ενέργειες του δημάρχου να τους χρίσει ιδιοκτήτες-εισπράκτορες του δημοτικού λεωφορείου έχουν προκαλέσει την παρέμβαση του γενικού επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης αλλά και της Αποκεντρωμένης διοίκησης Αιγαίου η οποία έχει καλέσει τον δήμαρχο σε απολογία για τα πειθαρχικά παραπτώματα της παράβασης καθήκοντος και υπέρβασης αρμοδιότητας..