Διευκρινίσεις για τη λίστα με τα πρατήρια υγρών καυσίμων, στα οποία επιβλήθηκαν πρόστιμα για νοθεία δίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου:

Η λίστα που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποτυπώνει την εξέλιξη της εκδίκασης τυχόν προσφυγών κατά των Υπουργικών Αποφάσεων επιβολής προστίμου και επικαιροποιείται διαρκώς, ενώ αφορά πρόστιμα από το 2009 και ύστερα.

Η τελευταία καταχώρηση πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους.

Μεγάλο μέρος των δημοσιευθέντων στοιχείων, που αφορούν υποθέσεις από το 2003 και ύστερα, αντλήθηκαν από προγενέστερη ανάρτηση στην ιστοσελίδα του υπουργείου.