Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγουν 360 γονείς μαθητών του 8ου Γυμνασίου Τρικάλων ζητώντας την ακύρωση της Υπουργικής Απόφασης της υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο σκέλος που αφορά την συγχώνευση του 8ου Γυμνασίου με το 2° Γυμνάσιο Τρικάλων. Το συγκεκριμένο θέμα θα απασχολήσει και το δημοτικό συμβούλιο Τρικάλων στην επόμενη προγραμματισμένη συνεδρίασή του.

Στη σχετική επιστολή επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, ότι οι γονείς οδηγήθηκαν σε αυτή την απόφαση μετά την ανάθεση της υπόθεσης σε γονέα - δικηγόρο για τη διερεύνηση του βάσιμου της Προσφυγής.

Όπως διευκρινίζεται, η απόφαση της Υφυπουργού είναι ακυρώσιμη γιατί πριν την έκδοση της υπουργικής απόφασης δεν προηγήθηκε εισήγηση της δημοτικής επιτροπής παιδείας για τη συγχώνευση των δύο γυμνασίων, όπως προβλέπει η νομοθεσία.