Στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργεί η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής σε σχολικά λεωφορεία, πραγματοποιήθηκε εξόρμηση στη Λεωφόρο Βάρης - Κορωπίου, κατά τη διάρκεια της οποίας ελέγχθηκαν 94 λεωφορεία μεταφοράς μαθητών και βεβαιώθηκαν συνολικά 158 παραβάσεις.

Ειδικότερα:

-Εκατόν πενήντα δύο για παραβίαση των διατάξεων περί τοποθέτησης και λειτουργίας ταχογράφου.

-Τέσσερις για ζώνες ασφαλείας.

-Μία για στέρηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας.

-Μία για παράβαση άλλης διάταξης της τροχαίας νομοθεσίας.

Όπως αναφέρει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, οι συστηματικοί έλεγχοι στα σχολικά οχήματα θα συνεχιστούν σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, προκειμένου να διασφαλιστεί στον μέγιστο βαθμό η οδική ασφάλεια των μαθητών.