Την απαγόρευση στην ελληνική αγορά της διάθεσης και λειτουργίας των μηχανών κοπής και τεμαχισμού καυσόξυλων των τύπων Bonnetklippen και Brännhultsklippen της εταιρείας Βonnet AB, ανακοίνωσε η γενική γραμματεία Βιομηχανίας.

Συγκεκριμένα, γνωστοποιεί ότι ξεκίνησε η απόσυρση των εν λόγω μη συμμορφούμενων μηχανών σε εφαρμογή της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2015/1377/7-8-2015 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), σύμφωνα με την οποία η ΕΕ κρίνει ως δικαιολογημένο το μέτρο που έλαβε πρώτη η Σουηδία, διότι τα μηχανήματα παρότι έφεραν τη σήμανση «CE», δεν πληρούν τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας και συνεπώς δημιουργούν σοβαρό κίνδυνο τραυματισμού για τους χρήστες.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές διαπιστώσουν ότι τα εν λόγω προϊόντα εξακολουθούν να κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά θα επιβληθούν οι κυρώσεις του άρθρου 18 του Π.Δ. 57/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.