Την αναστολή της άσκησης καθηκόντων των μόνιμων εκπαιδευτικών επειδή υπέπεσαν σε πειθαρχικά παραπτώματα, αποφάσισε το υπουργείο Παιδείας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου η «συμπεριφορά των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών κρίνεται από την ηγεσία του ΥΠΠΕΘ ανάρμοστη και επικίνδυνη για την εκπαιδευτική διαδικασία και την ασφάλεια των μαθητών. Τυχόν επαναφορά τους στα υπηρεσιακά τους καθήκοντα θα προκαλούσε σημαντικά προβλήματα στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες».

Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί θα τεθούν σε αργία μέχρις ότου κριθούν οι υποθέσεις τους από τα υπηρεσιακά συμβούλια.