Συνάντηση με την Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή Αγροτών και Κτηνοτρόφων είχε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου, στην οποία βασικό θέμα συζήτησης αποτέλεσε η εξέταση των νέων δεδομένων που φέρνει για τον αγροτικό τομέα η συμφωνία με τους δανειστές και η διατύπωση ρεαλιστικών προτάσεων για άμβλυνση των συνεπειών που θα έχουν οι αγρότες.

 Όπως αναφέρουν εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Συντονιστικής, ο αγροτικός κόσμος δέχεται ισχυρό πλήγμα με τον διπλασιασμό προκαταβολής φόρου και την κατάργηση της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Πετρελαίου και ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα δεχθούν την αύξηση του συντελεστή φορολόγησης τους, αλλά και την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών τους.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης πρόκειται να επισημάνει στους αγρότες ότι η κυβέρνηση θα επιμείνει κατά τη συζήτηση με τους εταίρους για τις επιπτώσεις και την άμβλυνσή τους, έχοντας ως αιχμές δύο εργαλεία.

Τον πραγματικό προσδιορισμό του αγροτικού εισοδήματος μέσα από την τήρηση βιβλίων εσόδων - εξόδων, εκτός των μικρών παραγωγών με εισόδημα έως 5.000 ευρώ και τον επανακαθορισμό της έννοιας του επαγγέλματος του αγρότη, στοχεύοντας στη διαφορετική και στη διαφοροποιημένη φορολογική μεταχείρισή του.

Η εκτίμηση που διατυπώνεται είναι ότι από τη διαδικασία αυτή προκύπτει ουσιαστικό όφελος τόσο για τον αγρότη από τον συμψηφισμό του ΦΠΑ εισροών - εκροών, όσο και για το δημόσιο από την αύξηση της εισπραξιμότητας του ΦΠΑ.

Επίσης, στη συζήτηση με τους εταίρους θα κατατεθούν διάφορες εναλλακτικές λύσεις, των οποίων η βασική φιλοσοφία είναι τα φορολογικά βάρη να κατανεμηθούν δίκαια, σύμφωνα με την πραγματική φοροδοτική δυνατότητα των φορολογουμένων, με ιδιαίτερη μέριμνα για τους μικρομεσαίους αγρότες.

Παραδείγματος χάριν, για τον υπολογισμό του καθαρού γεωργικού εισοδήματος, επιδιώκεται να αναγνωρισθεί ως τεκμαρτή δαπάνη η αμοιβή της οικογενειακής εργασίας καθώς και οι αποσβέσεις κεφαλαίου και παγίων, αλλά και δαπάνες, όπως η διευρυμένη και πραγματική χρήση του εργόσημου κυρίως σε εργαζόμενους μετανάστες.

Μετά την «Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή Αγροτών και Κτηνοτρόφων», θα ακολουθήσει το μεσημέρι η συνάντηση με την «Πανελλήνια Πρωτοβουλία Αγροτών Ελλάδας» και αργά το απόγευμα με την «Επιτροπή Αγώνα Κρήτης».