Μετατίθεται, με απόφαση της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ, η ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2015-2016 από την 15η Οκτωβρίου 2015 στην 15η Νοεμβρίου 2015.

Αντίστοιχα, παρατείνεται η ημερομηνία λήξης του προγράμματος μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2016, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΟΑΕΔ.