Θετικό ήταν το πρόσημο για την απασχόληση το πρώτο 9μηνο του 2015, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος ''ΕΡΓΑΝΗ'' που καταγράφει με ηλεκτρονικό τρόπο τις ροές μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, για το διάστημα Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2015, καθώς οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στο 1.341.392 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.168.371.
 

Έτσι, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου εννιαμήνου του έτους είναι θετικό και διαμορφώνεται στις 173.021 νέες θέσεις εργασίας, αποτελώντας την δεύτερη υψηλότερη επίδοση πρώτου εννιαμήνου έτους από το 2001 μέχρι σήμερα.

 Ωστόσο, για το Σεπτέμβριο του 2015 καταγράφηκε μείωση της μισθωτής απασχόλησης, καθώς το ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων είναι αρνητικό κατά 13.003 θέσεις εργασίας.

Συγκεκριμένα, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 175.954, ενώ οι αποχωρήσεις σε 188.957.

Από τις 188.957 συνολικά αποχωρήσεις, οι 89.056 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 99.901 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.